form-login

Autentificare  \/ 

logo contrade

DistributieDISTRIBUTIE
in toata tara

Exclusive ClubGARANTIE
2 ani  

icon-4CONSULTANTA
Gratuita OnlineGarantie

GARANTIE 2 ani.

Toate produsele sunt garantate 24 de luni de la data facturii.
Conditiile si reglementarile de acordare a garantiei sunt in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si pot fi luate la cunostinta aici.

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE Nr.____________

Noi, S.C. CONTRADE SRL, cu sediul în Braşov, str. Vulcan nr. 42, având Codul Unic de identificare 1112142, importator şi distribuitor autorizat al mărcilor de anvelope MATADOR, SAVA, OZKA, GALAXY, KAMA, CULTOR, MICHELIN, BFGOODRICH, KORMORAN şi MARANGONI, camere de aer şi benzi de jantă, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor H.G. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele având datele de identificare menţionate în factura fiscală la care prezenta declaraţie este ataşată şi la care această declaraţie se referă nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau norme:
- DOT ; E8 ; ISO 9001 ; CSN 640001 ; STN ; EHK 30, ECE-ONU 30, ECE-ONU 54
Braşov, _______________ Costi Ungureanu

CERTIFICAT DE GARANŢIE
CONDIŢII ŞI REGLEMENTĂRI DE ACORDARE A GARANŢIEI PENTRU ANVELOPE

CONTRADE SRL garantează anvelopele şi camerele de aer pentru o perioadă de 24 luni de la data cumpărării, pentru defecte de fabricaţie sau material, în conformitate cu Legea 449/2003. Acordarea garanţiei este condiţionată de respectarea prescripţiilor pentru utilizare.
Durata medie de utilizare a anvelopelor este până la atingerea unei uzuri a benzii de rulare de 1,6 mm la anvelopele pentru autoturisme şi 2 mm la anvelopele pentru autocamioane. Durata medie de utilizare a camerelor de aer şi benzilor de jantă este de la data montării acestora până la data înlocuirii anvelopelor împreună cu care au fost utilizate. La înlocuirea anvelopelor vechi utilizate cu cameră şi bandă de jantă cu unele noi, este obligatoriu montajul unor camere de aer şi benzi de jantă noi.

Condiţii de acordare a garanţiei
Urmatoarele situaţii vor conduce la pierderea garanţiei la anvelope :
1. Depozitarea incorectă
2. Montarea anvelopelor pe jante de mărime/tip incorecte, montarea pe jante deteriorate sau ruginite.
3. Folosirea unor mărimi incorecte de camere sau manşoane.
4. Montarea sau demontarea necorespunzătoare a anvelopelor.
5. Uzura prematură sau anormală cauzată de vehicule defecte, dezalinieri ale axelor, reglaje de unghiuri incorecte.
6. Supra- sau sub-umflarea pneurilor, supraîncărcarea vehicolului sau anvelopei.
7. Deteriorarea cu mijloace mecanice sau chimice a anvelopelor.
8. Rularea târâş (cu roţile blocate).
9. Curăţarea incorectă a spaţiului dintre roţile jumelate (duble) sau deteriorarea cauzată de corpuri străine între roţile duble
10. Utilizarea anvelopelor în curse automobilistice sau competiţii (cu excepţia anvelopelor speciale pentru curse)
11. Deteriorarea cauzată de incendii sau accidente
12. Expirarea perioadei de garanţie, necorespunderea tehnică a autovehicolului.
13. Utilizarea anvelopelor după depăşirea adâncimii minime legale a benzii de rulare : 1,6 mm la autoturisme şi 2 mm la autocamioane.
14. Reclamarea anvelopelor care au fost reparate anterior prezentării spre verificare.

Urmatoarele situaţii vor conduce la pierderea garanţiei la camere de aer şi benzi de jantă :
1. Depozitarea incorectă.
2. Tăieturi, ciupituri sau alte deteriorări cauzate de montajul impropriu.
3. Tăieturi provocate de jantă sau talonul anvelopei deteriorat, alunecarea anvelopei pe jantă.
4. Coroziunea valvei.
5. Supraîncărcarea roţii sau presiune improprie de umflare.
6. Umplere incorectă cu balast (apă sau substanţie chimice).
7. Materiale străine în interiorul anvelopei.
8. Pene sau tăieturi intervenite accidental.
10. Deteriorari provocate de terenul accidentat, impact, incendii sau accidente, agresiune mecanică, termică, chimică
11. Utilizarea de dimensiuni improprii anvelopelor folosite
12. Reclamarea camerelor de aer şi benzilor de jantă care au fost reparate anterior prezentării spre verificare.

Reglementări de acordare a garanţiei pentru anvelope, camere de aer şi benzi de jantă
Reclamaţiile şi întreaga corespondenţă legată de acestea trebuie trimise de cumpărător la S.C. CONTRADE SRL Braşov, str. Vulcan nr. 42. Reclamaţiile vor fi însoţite de documentul de cumpărare, certificatul de garanţie şi o copie a documentului de înmatriculare al vehicolului pe care au fost montate produsele reclamate. Dovada reţinerii produselor în vederea expertizei va menţiona următoarele date :
a) Numele utilizatorului b) Dimensiunea şi profilul *
c) Seria de fabricaţie sau seria DOT * d) Adâncimea profilului benzii de rulare* în milimetri
e) Descrierea defectului reclamat f) Data redactării şi semnătura cumpărătorului.
* - unde este cazul
S.C. CONTRADE SRL îşi rezervă dreptul de a verifica produsele reclamate prin experţi tehnici neutri, înainte de a lua decizia finală legată de rezolvarea reclamaţiei. În acest caz, cumpărătorul se obligă să prezinte S.C. CONTRADE SRL produsele reclamate, curăţate, demontate de pe jante şi marcate în locul defect.
Atenţie :Procedura de rezolvare a reclamaţiei se suspendă în cazul neprezentării odată cu anvelopa reclamată, a copiei după documentul de achiziţie iar termenul de rezolvare decurge de la data prezentării acestui document.
Garanţia acordată acoperă strict valoarea produselor a căror reclamaţie a fost acceptată şi nu acoperă alte eventuale pagube colaterale ce pot fi invocate (enumerarea nu este exhaustivă) : pierderea timpului, staţionarea vehicolului, profitul nerealizat, costuri de service sau orice alte inconveniente.

Modalitatea de acordare a garanţiei
Reclamaţiile acceptate de furnizor în urma expertizării se vor rezolva în termen de 30 zile de la data înregistrării - care este data prezentării împreună cu documentele însoţitoare, prin :
1) La anvelope : livrarea unei unei anvelope noi la schimb cu anvelopal defectă, cu achitarea de către beneficiar a contravalorii uzurii anvelopei reclamate , produse până în momentul reclamării defectului. Baza de calcul a uzurii se stabileşte pornind de la preţul actualizat al anvelopei şi de la raportul între adâncimea benzii de rulare rămas la prezentarea reclamaţiei şi adâncimea benzii de rulare a unei anvelope noi de acelasi tip. O anvelopă defectă din fabricaţie prezentând uzura benzii de rulare mai mică decât 10% va fi considerată nouă şi va fi înlocuită integral.
Sau : restituirea contravalorii anvelopei reclamate, în cuantumul prevăzut mai sus (preţul actualizat minus contravaloarea uzurii).
2) La camere de aer şi benzi de jantă : livrarea unora noi în schimbul celor defecte sau restituirea contravalorii de achiziţie.
Produsele înlocuite în termen de garanţie beneficiază de o nouă perioadă de garanţie de 24 luni care decurge de la data înlocuirii.

Eventualele reclamaţii se vor prezenta la depozitul societăţii din Stupini, str. Fântânii nr. 1, de luni până vineri între orele 15-16.00.

marcarea-anvelopelor
Depozitarea anvelopelor
Anvelopele se depozitează în încăperi răcoroase şi ventilate moderat. Condensul şi expunerea îndelungată la lumina lămpilor cu neon sunt dăunătoare. Temperatura optimă de depozitare este de 25oC. Se va evita contactul cu corpuri fierbinţi (radiatoare, conducte de încălzire, etc.). Temperaturile foarte joase nu afectează calitatea anvelopelor dar pot cauza fragilitatea temporară a acestora. În cazul depozitării la aceste temperaturi, anvelopele se vor lăsa la încălzit la o temperatură de cca. 20oC înaintea utilizării.
Este interzis contactul cu : ozonul, oxigenul, solvenţii, uleiurile, carburanţii, grăsimile, acizii, dezinfectanţii.
Anvelopele se vor depozita astfel încât să se împiedice deformarea acestora pe o perioadă îndelungată.
Camerele şi manşoanele se vor depozita în ambalajul lor sau în poziţie orizontală. Este interzisă atârnarea acestora.
Pentru camere şi manşoane, se vor aplica precauţii similare cu acelea pentru anvelope, cu privire la temperatură,
condens, contactul cu obiecte fierbinţi, contactul cu substanţele dăunătoare cauciucului.

Montarea anvelopelor
Montarea anvelopelor se efectuează numai în service-uri autorizate, care dispun de echipamentele specifice necesare.
Se va respecta mărimea de anvelope indicată de producătorul vehicolului. Este interzisă montarea pe jante defecte, ruginite, murdare sau de mărime incorectă. Este recomandabil ca, înaintea montării şi echilibrării anvelopelor, să se efectueze verificarea sistemelor de direcţie şi suspensie ale autovehicolului. Se va păstra dovada montării anvelopelor într-un service autorizat.

Exploatarea anvelopelor
Este obligatorie utilizarea pe aceeaşi axă a unor anvelope având aceeaşi mărime şi acelaşi profil. De asemenea, este necesar ca pe aceeaşi axă, gradul de uzură a anvelopelor să fie egal (de exemplu, în cazul rotirii anvelopelor de pe axa spate pe axa faţă sau invers).
O cerinţă foarte importantă în exploatarea anvelopelor este respectarea presiunii de umflare indicată de producător.
Presiunea incorectă în pneuri conduce la uzura rapidă şi anormală a anvelopelor, deteriorarea performanţelor maşinii, încălzirea excesivă în timpul rulării, care determină distrugerea graduală sau chiar bruscă a anvelopelor.
Nu se recomandă rularea cu presiune scăzută nici chiar pe distanţe scurte. În cazul în care anvelopa pierde presiune, se va utiliza roata de  rezervă până la primul service.
Este recomandabilă verificarea periodică a presiunii pneurilor. Verificarea se face la rece (cu anvelopa nerulată).
Orice reparaţie se execută într-un service autorizat, de către un specialist calificat. Anvelopele pentru autoturisme vor fi reparate doar dacă se încadrează într-o clasă de viteză până la T inclusiv (190 km/h).

Odată cu înlocuirea anvelopelor tubeless (fără cameră), se vor înlocui şi valvele de umflare.
Odată cu înlocuirea anvelopelor "tube type" (cu cameră), se vor monta camere şi manşoane noi.
Se recomandă creşterea presiunii de umflare în următoarele cazuri :
- la utilizarea roţii de rezervă cu 0,3 bar
- înaintea plecării într-o cursă lungă cu 0,3 bar
- la utilizarea anvelopelor de iarnă (marcate "M+S") cu 0,2 bar
însă fără depăşirea presiunii maxime admise, marcată pe anvelopă.
Nu se va depăşi încărcarea maximă admisă a vehicolului, indicată de producătorul acestuia în cartea tehnică şi în documentele de identificare ale autovehicolului.
Este recomandabil să utilizaţi în sezonul rece anvelope cu profil de iarnă, iar vara anvelope cu profil de vară. Solicitaţi recomandări vânzătorului şi consultaţi prospectele înainte de cumpărare.
Atenţie :
Este recomandabilă verificarea anvelopelor :
- în cazul rulării la o presiune scăzută
- în cazul unei posibile depăşiri a încărcării vehicolului sau rulării îndelungate cu viteză excesivă
- după impactul într-un corp dur, groapă, obiect ascuţit
- în cazul în care simţiţi vibraţii puternice ale volanului.
Deteriorarea anvelopei nu este vizibilă imediat, dar în urma unei astfel de situaţii, în anvelopă se pot produce defecte care se accetuează în timp, chiar dacă ulterior anvelopa este exploatată corect.
De aceea, în cazul în care, în timp, vor apărea umflături vizibile, uzură bruscă a benzii de rulare, crăpături, etc., consultaţi un specialist dintr-un service de anvelope.
Ignorarea unor astfel de situaţii poate avea consecinţe serioase.

Service
Păstraţi certificatul de garanţie şi prezentaţi-l la fiecare intervenţie service (montare, echilibrare, verificare). Solicitaţi personalului din service completarea datelor necesare.

Anvelopele sunt omologate internaţional conform normelor ECE.
Numărul certificatului de omologare este marcat pe anvelopă (vezi pct. 14 din figură).

Abonati-va la Newsletter

Contactati-ne

Pentru orice intrebari suplimentare va rugam contactati-ne:

Contact

Fii alaturi de noi

share 2share 2

All medicines may cause side effects, but many people have no, or minor, side effects buy remeron online